Paulien Decorte

Paulien Decorte

Paulien Decorte behaalde haar doctoraat in het Dept. Communicatiewetenschappen aan UAntwerpen in 2024, en werkt er nu als postdoctoraal onderzoeker. Haar proefschrift onderzocht hoe jongvolwassenen tussen 18-25 jaar gebruik maken van en worden beïnvloed door mediaberichten over voeding. Ze richtte zich hierbij op subjectieve belevingen van deze berichten en hun effecten, maar ook hoe deze objectief verwerkt worden via lichamelijke reacties.

Meest behandelde onderwerpen: