Philippe Vereecken

Philippe Vereecken

Philippe Vereecken behaalde een doctoraat in scheikunde aan de UGent in 1998, deed postdoctoraal onderzoek  aan The Johns Hopkins University (Baltimore, VS) en ging vervolgens aan de slag bij IBM Research (Yorktown Heights, New York) als lid van de wetenschappelijke staf.

In 2005 vervoegde Vereecken de nanomaterialengroep van onderzoekscentrum imec. In 2010 werd hij aangesteld als deeltijds professor aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. In datzelfde jaar startte hij ook het batterij-onderzoek op bij imec.

Op dit moment is hij wetenschappelijk directeur voor elektrochemische opslag bij imec en naast het batterij-onderzoek ook bezig met elektrochemische waterstofproductie en CO2-reductie.