Autisme: effect van muziektherapie verwaarloosbaar

09 augustus 2017 door SST

Jonge kinderen met een autismespectrumstoornis die naast hun reguliere behandeling ook individuele muziektherapiesessies krijgen, lijken daar geen voordeel van te ontvangen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de kinderen geen vooruitgang boeken op muzikaal vlak, zoals in het leren lezen van noten of het leren bespelen van een instrument. Maar dat muziektherapie, waarbij het kind samen met een zorgverlener spelenderwijs rond klank en ritme werkt, ook de symptomen verbonden aan de autismespectrumstoornis vermindert, lijkt verre van bewezen. Integendeel, uit een internationale studie geleid door Noorse wetenschappers blijkt dat ze zelfs niet effectiever is dan (enkel) de reguliere behandeling.

De wetenschappers coördineerden een studie die plaatsvond in negen landen, waarbij in totaal 364 kinderen tussen 4 en 7 jaar oud met een autismespectrumstoornis gedurende een half jaar werden gevolgd. Eén groep (precies de helft van de kinderen) kreeg reguliere therapie – zoals die beschikbaar was in het land van elk kind – terwijl de andere helft daarbovenop ook aan individuele sessies deelnam met een professionele muziektherapeut.

Na een half jaar – wat critici trouwens een té korte periode vinden – vonden de onderzoekers weinig vooruitgang terug, zowel in de reguliere groep als de groep die muziektherapie had gekregen. Daarbij keken ze vooral naar typische symptomen zoals verminderde sociale vaardigheden en interactie, en ingeperkte en repetitieve gedragingen. Tussen beide groepen ontwaarden de vorsers geen significant verschil in de resultaten.