Blinden gebruiken visuele cortex om te luisteren

Gewoonlijk is het hersengebied nodig om te zien. Bij blindgeboren volwassenen activeert de visuele cortex juist wanneer zij ergens naar luisteren. 

Volwassenen die blind geboren zijn gebruiken hun visuele cortex ook. Alleen niet voor de verwerking van visuele informatie maar voor die van auditieve informatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Johns Hopkins University in samenwerking met het Trinity College Dublin

De Amerikaanse en Ierse wetenschappers onderzochten 18 blinde proefpersonen en 18 geblinddoekte vrijwilligers met normaal zicht. De deelnemers lagen onder de hersenscanner en luisterden naar een geluidsfragment uit een film. De onderzoekers bekeken de visuele cortex van alle deelnemers. Ter controle kregen alle vrijwilligers ook het fragment achterstevoren te horen en ze luisterden naar een versie waarbij alle woorden uit het fragment in een willekeurige volgorde voorbij kwamen.  

Uit de hersenscans bleek ten eerste dat de ‘visuele’ cortex van de blindgeboren deelnemers activeerde tijdens het beluisteren van de fragmenten. Ten tweede bleek dat hoe die activiteit eruit zag tussen alle blinde vrijwilligers sterk overeenkwam. In ieder geval in 65 procent van het hersengebied. Dat gold trouwens alleen voor het normale fragment, niet voor de gehusselde woorden en het fragment achterstevoren. Dat suggereert dat de visuele cortex in blinden een rol speelt bij bijvoorbeeld het begrijpen, toepassen, analyseren en evalueren van auditieve informatie. 

De visuele cortex wordt bij blindgeboren mensen geactiveerd tijdens het luisteren.

Deze activiteiten van de ‘visuele’ cortex in het blinde brein kwamen niet overeen met die van de deelnemers met normaal zicht. De resultaten laten zien dat het brein van een blinde zich aanpast.   

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Journal of Neuroscience