Chronische pijn verhoogt risico op dementie

Hoe meer pijn je hebt over je hele lichaam, hoe groter je risico op geheugenstoornissen.

Ongeveer de helft van alle mensen met chronische pijn zegt last te hebben van pijn op meerdere plaatsen in of op hun lichaam. Artsen noemen dit multi-site chronic pain (MCP). Het risico op dementie neemt toe met het aantal pijnlocaties, zo blijkt uit Chinees onderzoek.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit het langetermijnonderzoek van de UK Biobank. Ze deelden 350.000 deelnemers op in drie subgroepen: de helft van hen had geen chronische pijn en fungeerde als controlegroep; een kwart had chronische pijn op één plaats (single-site chronic pain of SCP); het laatste kwart leed aan MCP. Twaalf jaar nadien ontwikkelde 0,9 procent van de eerste (pijnloze) groep dementie. Bij SCP-patiënten was dat 1,2 procent en bij mensen met chronische pijn op meerdere plaatsen in het lichaam 1,6 procent. Met elke extra pijnlocatie nam het risico op geheugenverlies toe, zelfs als de experts andere risicofactoren buiten beschouwing lieten.

Maar wat heeft chronische pijn te maken met geheugenverlies? Al bij de eerste gegevens­verzameling presteerden de mensen met MCP slechter dan de controlegroep in zeven van elf cognitietests, terwijl de SCP-groep slechts in twee tests slechter presteerde. De hippocampus was ook kleiner bij de MCP-patiënten dan bij de andere groepen, waarbij de grootte afnam met het aantal pijnlocaties. Dat hersengebied is belangrijk voor het geheugen. “Met MCP veroudert de hippocampus tot acht jaar sneller”, concludeert hoofdonderzoeker Yiheng Tu.