Sensorische harp doorbreekt sociale isolatie

Een nieuw interactief toestel creëert heldere momenten bij mensen met dementie.

Heel wat mensen met dementie vertonen dwaalgedrag. Dat komt omdat hun kortetermijngeheugen faalt, ze de wereld om hen heen niet meer herkennen en ze niet meer weten waar ze zich bevinden. Om hun levenskwaliteit te verhogen, zochten onderzoekers van de Hogeschool UCLL in Leuven een manier om met behulp van technologie de herinneringen die wel nog opgeslagen zitten in hun langetermijngeheugen terug op te roepen.

Samen met Designbureau It’s a Roel ontwikkelden ze de sensorische harp, een interactief toestel gemaakt uit een duurzame en makkelijk ontsmetbare kunststof. Raken mensen met dementie de staven van de harp aan, dan lichten die op en worden gepersonaliseerde geluids- en beeldfragmenten geactiveerd die hen terugvoeren naar de tijd die nog in hun langetermijngeheugen zit opgeslagen, zoals foto’s van hun ouderlijk huis of populaire liedjes uit hun jeugd.

De onderzoekers testen een eerste prototype van de harp uit in een woonzorgcentrum. Daaruit bleek dat spelen met de harp vaak heldere momenten creëert bij de bewoners, waardoor interactie met de familieleden en zorgverleners terug mogelijk, is, hun gebrek aan connectie en sociaal isolement afneemt en ook de gedragsproblemen die daarmee samenhangen verminderen.

De harp is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van woonzorgcentra, maar kan op termijn ook ingezet worden bij personen met dementie die nog thuis wonen. Toch werd de oorspronkelijke projectnaam ‘dementieharp’ veranderd in ‘sensorische harp’ omdat ze ook kan worden ingezet in het kleuter en lager onderwijs voor kinderen met een zorgproblematiek, en het niet ondenkbaar is dat ze op termijn ook mogelijkheden biedt buiten de strikte zorgcontext.

De ontwerpers overwegen om de harp in de toekomst uit te rusten met gezichtsherkenning, waardoor ze begint te werken van zodra mensen met dementie in de buurt ervan passeren. Ook tools waarmee bewoners van woonzorgcentra contact kunnen opnemen met hun familie – zowel live als via video- of audioberichtjes – zijn een optie.

Voor meer informatie kan je terecht bij pieter.willems@ucll.be.