Gezond eten vermindert depressie

Al na drie weken gezond eten voelen depressieve jongvolwassenen zich beter.

Jongvolwassenen die kampen met een depressie en doorgaans niet gezond eten, hebben al na drie weken gezond eten minder last van depressieve symptomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Macquarie University in Australië.  

Aan de studie deden 76 studenten tussen de 17 en 35 jaar mee. Zij vertoonden symptomen van een depressie zoals vermoeidheid, een sombere of prikkelbare stemming en een verminderde interesse in activiteiten. Ook aten de deelnemers ongezond: veel suikers, verwerkte voedingsmiddelen en verzadigde vetten. 

Alle deelnemers werden willekeurig in twee groepen onderverdeeld. De ene groep werd geïnstrueerd om de komende drie weken gezonder te eten. Daarom kregen ze een voedingspakket en zestig euro om boodschappen mee te doen. De andere groep mocht gewoon hun normale dieet blijven volgen. Voor en na deze drie weken vulden alle deelnemers vragenlijsten in over hun gemoedstoestand en depressieve en angstige symptomen.

Betere gemoedstoestand

De deelnemers die hun dieet moesten veranderen bleken daarin geslaagd. Daarnaast hadden ze na die drie weken minder last van depressieve en angstige symptomen. Ook hun algemene gemoedstoestand was verbeterd. De deelnemers die hun normale dieet bleven volgen, lieten geen veranderingen zien.

De wetenschappers zochten 33 van de deelnemers die gezond moesten eten na drie maanden nog eens op. Hoewel slechts zeven van hen het gezonde dieet hadden volgehouden, waren de verbeteringen in gemoedstoestand bij hen nog wel aanwezig. 

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad PLOS ONE.