Eos Blogs

Hoe een streak je motiveert om iets vol te houden

Elke dag twintig minuten mediteren of dagelijks een nieuwe taal leren op Duolingo. Waarom werken streaks zo motiverend?

Dick Coffee woonde 781 achtereenvolgende American footballwedstrijden van de University of Alabama bij. Meg Roh surfte tijdens ziekte, stormen en ’s nachts om een zevenjarige dagelijkse surfstreak te behouden. Jon Sutherland liep meer dan 50 jaar lang elke dag ten minste 1,6km.

Een streak, het volhouden van een bepaalde activiteit in een reeks, heeft de kracht om gedrag af te dwingen en marketeers hebben daar nota van genomen. Marketingonderzoekers Jackie Silverman en Alixandra Barasch hebben recent 101 unieke voorbeelden gedocumenteerd van apps die streaks gebruiken om het aantal opeenvolgende dagen bij te houden waarop gebruikers een taak voltooien. Voorbeelden van deze apps zijn Snapchat, Candy Crush Saga, Wordle en de taalapp Duolingo. Er bestaan zelfs apps die zich alleen richten op het bijhouden van streaks.

Wat maakt streaks zo aantrekkelijk? Ik ben geïnteresseerd in consumentengedrag en besluitvorming. Om inzicht te krijgen in streaks en hun motiverende invloed, heb ik onderzoek gedaan naar het fenomeen.

Wat is een streak?

Er is geen algemeen geaccepteerde definitie van wat een streak inhoudt, dus heb ik geprobeerd om het fenomeen te definiëren. Ik stel vier onderliggende kenmerken voor die gebaseerd zijn op de inbreng van mensen die streaks onderhouden en hoe streaks worden beschreven in de populaire media.

Ten eerste vereisen streaks twee soorten parameters: tijdelijke en onveranderde prestatieparameters. In andere woorden bepalen regels, vastgelegd door de streakhouder of anderen, wat het betekent om de activiteit succesvol te volbrengen en het schema om dat te doen. Een streak kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand elke dag vijftig keer opdrukt.

Ten tweede schrijft de streakhouder het voltooien van de activiteit grotendeels toe aan zijn of haar vastberadenheid.

Ten derde is een streak een serie van dezelfde voltooide activiteiten die de streakhouder als ononderbroken beschouwt.

Ten vierde telt de streakhouder de duur van de serie. Een streakhouder kan je bijvoorbeeld exact vertellen hoeveel aaneensluitende werkdagen hij of zij naar het werk heeft gefietst of hij of zij kent de exacte datum waarop de streak begon.

De uitdaging om een streak te behouden kan motiverender zijn dan een gewoonte ontwikkelen

Deze definitie onderscheidt een activiteitenstreak van overwinningsstreaks en geluksstreaks. In tegenstelling tot activiteitenstreaks, zijn overwinningsstreaks afhankelijk van de prestatie van anderen, een tegenstander, terwijl geluksstreaks uitkomsten met zich meebrengen waar de streakhouder geen controle over heeft.

Mijn definitie legt ook de nadruk op het feit dat streaks voor iedereen anders zijn. Sommige mensen die een objectief gezien ononderbroken serie van een activiteit hebben voltooid, zien dat misschien niet als een streak. Anderen die de activiteit niet elke keer hebben voltooid als de gelegenheid zich voordoet, kunnen denken dat ze een streak hebben.

Is het een streak, gewoonte of verzameling?

Mensen hebben vaak gedragspatronen of een terugkerende manier van handelen in een bepaalde situatie. Een streak is een vorm van een gedragspatroon, maar er zijn er meer. De meeste mensen hebben gewoontes, die reflexmatig zijn en getriggerd worden door de context. Veel mensen maken bijvoorbeeld hun gordel vast zonder na te denken als ze in een auto stappen.

Dat automatische aspect onderscheidt een gewoonte van een streak. Een streak vereist de houder om een strategie aan te nemen om de activiteit te volbrengen in verschillende situaties of contexten. Iemand die bijvoorbeeld elke kalenderdag minstens 2 kilometer loopt, moet misschien een sessie zorgvuldig plannen als hij naar een andere tijdzone reist.

Het lijkt aantrekkelijk om een gewoonte te ontwikkelen, omdat je er zo minder over moet nadenken. Toch heb ik ontdekt dat de uitdaging om de activiteit te voltooien vele streakhouders juist kan motiveren.

Een keer gewoontegedrag niet uitvoeren zal weinig impact hebben op de waarschijnlijkheid of de persoon het gedrag in de toekomst wel zal uitvoeren. Maar als je een taak die deel uitmaakt van een streak niet uitvoert, eindigt de streak.

Voor sommige mensen is het breken van een streak demotiverend voor de toekomst: ‘De streak is verbroken. Waarom zou ik er nog mee verdergaan?’ Voor anderen vergrootte het hun vastberadenheid: ‘De streak is verbroken. Ik moet zo snel mogelijk een nieuwe streak krijgen.’

'De streak kon mijn leven gaan beheersen'

Een verzameling beginnen is nog een andere vorm van gedragspatronen. Verzamelingen bestaan meestal uit ongelijksoortige objecten die verbonden zijn door een gemeenschappelijke betekenis. De Amerikaanse comedian Jay Leno staat bijvoorbeeld bekend om zijn verzamling van antieke en exclusieve auto’s. Maar in tegenstelling tot een streak, eindigt een verzameling niet als iemand het niet voor elkaar krijgt om er iets aan toe voegen als de kans zich voordoet. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een verzameling van ervaringen of verhalen vaak een neveneffect is van het houden van een streak.

Waarom motiveren streaks?

Door gebruik te maken van verschillende psychologische drijfveren voor gedrag, kunnen streaks mensen op verschillende manieren motiveren.

Over het algemeen voegt een streak een hoger doel (het houden van de streak) toe aan een lager doel (het volbrengen van een individuele activiteit). Streaks voegen ook structuur toe aan een activiteit en structuur kan het denken en de besluitvorming versimpelen. De mate waarin het bereiken van doelen of structuur belangrijk voor je is, zou je toewijding aan een streak beïnvloeden.

Ik vond ook dat de manier waarop een streak is gestructureerd invloed kan hebben op de toewijding van een streakholder. Een medidatiestreak van twintig minuten per dag kan bijvoorbeeld aantrekkelijker zijn en tot meer toewijding leiden, dan een meditatiestreak van minstens 140 minuten per week. Ook al is de hoeveelheid mediteren in beide gevallen hetzelfde, toch voegt een dagelijkse streak structuur toe, en vereenvoudigt daarmee de besluitvorming en stimuleert de persoon om regelmatig bevorderlijk gedrag te vertonen.

Streaks kunnen ervoor zorgen dat de onderliggende activiteit als spel gezien wordt, door regels te maken en de uitkomst in getallen uit te drukken. Veel mensen genieten juist van de uitdaging van een spel.

Ten slotte vond ik dat activiteiten meer toewijding genereren als die relevanter zijn voor iemands identiteit. Voor een religieus iemand kan een dagelijkse streak van bidden aantrekkelijker zijn dan een dagelijkse streak van het spelen van Wordle, omdat bidden een manier kan zijn om iemands gewenste identiteit aan anderen te tonen.

Ook al kunnen streaks gedrag afdwingen, ze motiveren niet alle mensen in alle situaties. Ze kunnen zelfs het tegenovergestelde effect hebben. Sommige mensen knappen af op het idee van een streak, omdat ze bezorgd zijn dat ze verplicht zijn zich eraan te houden. Dat blijkt uit de opmerkingen van een voormalige streakhardloper: 'Ik realiseerde me dat, als ik het toeliet, de streak een 'ding' kon worden dat mijn leven, mijn reizen en de mensen om me heen beheerste.'

Streaks en het nieuwe jaar

Als de kalender naar een nieuw jaar draait, nemen veel mensen zich voor om deel te nemen aan zelfverbeterend gedrag dat een betere geestelijke of lichamelijke gezondheid bevordert. Mensen beginnen hun streaks vaak op 1 januari of andere belangrijke dagen, zoals feestdagen, verjaardagen of jubilea van opmerkelijke gebeurtenissen. Zulke tijdelijke herkenningspunten voegen betekenis en structuur toe aan de streak en creëren een ‘frisse start-effect’.

Ook al hebben veel mensen voornemens voor het nieuwe jaar, toch is er maar een klein percentage van mensen die ze volbrengen. Mijn onderzoek suggereert dat het structureren van een voornemen als een streak voor sommige mensen het duwtje in de rug kan zijn dat ze nodig hebben om het vol te houden tot ver in het nieuwe jaar – en misschien nog wel langer.

Vertaling: Rani Škrabanja