Kan je gewicht verliezen met een mobiele applicatie?

Om te vermageren moet je minder calorieën opnemen dan je verbruikt. Je kan je caloriebehoefte, die steunt op onder meer je lengte, gewicht en levensstijl, berekenen via verschillende mobiele applicaties. Die zouden helpen om af te vallen. Is dat zo?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het ‘medisch’ principe van vermageren is op zich eenvoudig: minder calorieën opnemen dan je lichaam nodig heeft, waardoor je lichaamsvet zal smelten. Zo’n wiskundige benadering kan een app uiteraard perfect uitvoeren.

Een Singaporees team wetenschappers onderzocht het gewichtsverlies op lange termijn bij personen die smartphone-apps gebruikten om af te vallen (1). Ze voerden daarvoor een literatuurstudie uit.

De onderzoekers vonden 16 interventiestudies met 2.870 deelnemers, waarbij een deel van de deelnemers met overgewicht een mobiele applicatie kreeg als hulp om af te vallen.

Na 3 maanden bedroeg het gemiddeld gewichtsverlies van de app-gebruikers 2,2 kg, en na 12 maanden 1,6 kg.

Er was geen verbetering merkbaar in het gehalte aan vetten en suiker in het bloed van de deelnemers.

De onderzoekers besluiten dat mobiele applicaties een vrij beperkt gewichtsverlies opleveren, zonder echt de gezondheid te verbeteren.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Gewicht verliezen is meer dan een eenvoudige rekensom met calorieën. Motivatie, discipline, gedrag en verleiding spelen een even grote rol in het resultaat, zeker op lange termijn. Mobiele applicaties kunnen deze aspecten proberen op te nemen in hun algoritmes, maar dat is geen eenvoudige opdracht.

Het gewichtsverlies met een mobiele applicatie is beperkt, en als ‘behandeling’ van overgewicht is het op langere termijn in het algemeen ontgoochelend. Een Belgische studie vergeleek het gewichtsverlies via consultaties met de resultaten van een mobiele app (2).

Een groep van 102 volwassenen met overgewicht werd in 4 groepen verdeeld:

een groep die voedingsconsultaties kreeg;

een groep die een app gebruikte om af te vallen;

een groep die consultaties én een app kreeg;

een controlegroep zonder hulpmiddel.

In vergelijking met de controlegroep leverden alle hulpmiddelen vergelijkbare resultaten op.

Dit kan betekenen dat goedkopere mobiele applicaties op korte termijn even goed werken als duurdere persoonlijke voedingsconsultaties.

Het gaat hier echter om slechts één studie. We moeten dus voorzichtig zijn met conclusies.

Het is alvast duidelijk dat de behandeling van overgewicht veel complexer is dan een klassiek wiskundig probleem. Er moet meer aandacht komen voor preventie van overgewicht, zeker bij jongeren.

Conclusie

Een mobiele applicatie die je calorieverbruik berekent, kan een beperkt gewichtsverlies opleveren op lange termijn. Vermageren is uiteraard meer dan een rekenoefening, omdat psychologische aspecten en gedrag ook een rol spelen.