Moet je autisme wel ‘genezen’?

Autisme beroert de gemoederen. Elk bericht op de website van Eos Wetenschap levert niet alleen veel lezers op, maar ook veel reacties.

Autisme is geen ziekte en hoeft dus ook niet ‘genezen’ te worden. Dat is alleen goed voor familie en vrienden, die last hebben van het beperkte contact. Internationaal is een beweging opgestaan die pleit voor ‘neurodiversiteit’. Tegen eenheidsworst, voor verdraagzaamheid.

Inderdaad, met autisme kan je soms een perfect gelukkig leven leiden. Wordt van Mozart en Andy Warhol ook niet gezegd dat ze aan autisme leden? Zouden ze zonder hun ‘stoornis’ ook tot zulke prestaties zijn gekomen?

Toch ben ik het niet helemaal eens met de neurodiversiteitsbeweging. Autisme is een spectrum. Sommigen onder ons leven een beetje teruggetrokken, maar hebben geen moeite om mee te draaien in de maatschappij. Bij anderen is hun autismespectrumstoornis veel ernstiger. Kinderen raken compleet geïsoleerd, ze krijgen ernstige problemen op school, als volwassene slagen ze er niet in zelfstandig te leven en werken. Bovendien gaat autisme bij een op de vier mensen samen met slaapproblemen. Andere veelgehoorde lichamelijke klachten zijn hoofdpijn en spijsverteringsproblemen. Als je dat alles kan voorkomen, wordt iedereen daar gelukkig van.

Meer inzicht in autisme kan leiden tot een vroegere diagnose en een betere behandeling. Hoe jonger het kind, hoe meer je de hersenen nog kan ‘kneden’. Als therapie leidt tot minder lijden, kunnen we dat alleen maar toejuichen.


Gerelateerde artikels

Volstaan multiplechoicevragen om een (politieke) mening samen te vatten?
Eos Blogs

Volstaan multiplechoicevragen om een (politieke) mening samen te vatten?

Voor politieke peilingen vallen onderzoekers en nieuwsmedia doorgaans terug op kwantitatieve onderzoeksmethodes, waarbij meningen door middel van vragenlijsten worden omgezet in overzichtelijke cijfers en grafieken. Een mening valt echter niet altijd binnen de afgelijnde vraag- en antwoordmogelijkheden van een multiplechoicevraag. Volstaan kwantitatieve onderzoeksmethodes om de complexiteit van gedachten, ervaringen en meningen weer te geven?

Minder draineren voor meer water
Eos Blogs

Minder draineren voor meer water

We zijn in Vlaanderen kampioen in draineren. Dat is vaak nodig om land geschikt te maken voor productie van voedsel of om te wonen. We staan tegelijk ook hoog op de wereldranglijst van regio’s met waterstress (23ste! op een totaal van 164 landen). We moeten dus enerzijds water afvoeren wanneer het te nat is, maar anderzijds ook veel meer water vasthouden in de grond, zodat we het kunnen gebruiken als het droog is. Anders gaan draineren is de boodschap!