Niet verder vertellen: waarom een geheim bewaren goed voor je kan zijn

Een geheim bewaren wordt vaak als vermoeiend of stresserend ervaren. Nu blijkt dat we er misschien wel baat bij hebben om dat geheim even voor onszelf te houden, zolang het een positief nieuwtje is.

Tot nu toe leek het hebben van geheimen ons welzijn negatief te beïnvloeden. Dat komt mogelijk doordat voorgaand onderzoek steeds het effect van geheimen met een negatieve inhoud bestudeerde. Nu blijkt uit een Amerikaanse studie dat dat effect voor positief nieuws wel eens anders zou kunnen zijn.

Onderzoekers van drie Amerikaanse universiteiten vroegen zich af waarom mensen positief nieuws geheimhouden en of de impact van positieve en negatieve geheimen verschilt. Daarvoor dachten ze vijf experimenten uit waaraan in totaal 2800 mensen deelnamen.

Voor de eerste vier experimenten werd een groep deelnemers gevraagd te denken aan een huidig of toekomstig positief geheim en waarom die deelnemers het voor zichzelf hielden. Een andere groep dacht aan een actueel positief (maar niet geheim) nieuwtje, een negatief of een neutraal geheim en eveneens waarom ze het (nog) niet deelden. Alle deelnemers vulden nadien een korte vragenlijst in die bevroeg hoe energiek ze zich voelden.

Verrassingsfeest

Mensen die dachten aan positieve geheimen bleken zich energieker te voelen dan wie dacht aan positief (maar niet geheim) nieuws met een vergelijkbare inhoud. Verder bleek dat mensen zich energieker voelden wanneer ze een leuk nieuwtje geheim hielden op basis van persoonlijke overtuiging in plaats van onder externe druk (zoals iemand die je vraagt om te zwijgen). Bovendien hadden de deelnemers andere redenen voor het geheimhouden van positief en negatief nieuws. Positieve geheimen worden vaker bewaard om persoonlijke redenen, denk aan een huwelijksaanzoek, zwangerschap of verrassingsfeest. Negatief nieuws wordt daarentegen vaker verzwegen door sociale druk of angst voor slechte reacties.

In een volgend experiment werd aan een groep participanten gevraagd zich in te beelden dat ze goed nieuws kregen en hun partner later op de dag zouden verrassen. Een andere groep kreeg te horen dat ze hun partner niet konden bereiken en het goede nieuws noodgedwongen langer voor zich moesten houden. Daaruit bleek dat het vooruitzicht om iemand te verrassen met het nieuws, mensen energieker deed voelen dan wanneer ze het om andere redenen nog niet konden delen.

Kortom: niet alleen de positieve inhoud van een geheim maar ook het zélf kunnen beslissen om nieuws geheim te houden en het vooruitzicht om dat nieuws te delen, geven je een goed gevoel.