Psilocybine, de power van paddo's

Foto: PAS OP! Dit zijn giftige paddenstoelen. Eet ze niet, of leef met de gevolgen…

 

Wat als een dokter je paddo’s (‘magic mushrooms’) voorschreef om clusterhoofdpijn, depressie en verslaving te behandelen? Deze gezondheidseffecten stonden lang ter discussie, maar paddo’s lijken nu effectief als nieuw geneesmiddel.

Paddo’s zijn paddestoelen die, net als andere psychedelische drugs (LSD, peyote, ayahuasca), een hallucinerende werking hebben. Ze hebben een sterk effect op je zintuigen en geestelijke toestand, en het eten van paddo’s is een buitengewone ervaring.

De werkzame stof in paddo’s is psilocybine, dat in het lichaam wordt afgebroken tot psilocin. Deze stof imiteert in het brein het effect van serotonine, een neurotransmitter (signaalstof) die je stemming regelt (zie deze blog over serotonine). Het resultaat is de psychedelische toestand die we associëren met paddo’s.

De oorspronkelijke toepassing van hallucinogene paddenstoelen, bij onze verre voorouders, was religieus. Pas in de jaren ’50 van de 20e eeuw begonnen wetenschappers onderzoek te doen naar de effecten van psilocybine op psychiatrische stoornissen, probleemoplossend vermogen enzovoort. Maar vanwege het in toenemende mate negatieve beeld van recreatief drugsgebruik werden deze tests verboden in 1971.

In de laatste paar jaar heeft nieuw, ethisch uitgevoerd klinisch onderzoek aangetoond dat psilocybine inderdaad positieve gezondheidseffecten kan hebben, zoals men vroeger al verwachtte. Sindsdien is er een stroom studies verschenen over de effecten van psilocybine op clusterhoofdpijn, depressie, angststoornis en zelfs verslaving.

In 2006 onderzocht een groep wetenschappers 53 gevallen van patiënten die hun clusterhoofdpijn met psilocybine probeerden te bestrijden. Clusterhoofdpijn is de meest pijnlijke vorm van hoofdpijn, en wordt wel omschreven als “het gevoel dat iemand een ijspriem in je oog steekt”… Tijdens lange periodes, die van een week tot wel een jaar kunnen duren, komen aanvallen van clusterhoofdpijn regelmatig voor.

De helft van de patiënten in dit onderzoek gaf aan dat psilocybine hun hoofdpijn deed verdwijnen. Tot op de dag van vandaag heeft geen andere behandeling zo’n groot effect gehad. Bovendien vertelde bijna de helft van de patiënten dat ze hoofdpijnaanvallen konden voorkomen en de tijd tussen aanvallen konden verlengen door paddo’s te eten.

Onderzoek uit 2011 ging over de relatie tussen psilocybine en depressie of angst in de meest erge gevallen: gevorderde kankerpatiënten. Twaalf patiënten kregen één keer psilocybine en één keer een placebo, met twee weken tussen de sessies. Depressieve klachten namen in de eerste maand na psilocybine-inname met 30% af, en bleven daarna dalen. Een vergelijkbaar patroon werd zichtbaar bij de angsten waar deze patiënten mee te maken hadden.

In 2015 onderzochten wetenschappers of psilocybine kon helpen om 10 alcoholisten te laten afkicken. In de eerste week na inname van het tripmiddel vond er een flinke afname in drankconsumptie plaats, die doorzette tot in de eerste maand.

De hallucinogene stof die paddo’s een harddrug maakt is momenteel onderwerp van verder onderzoek. Is je innerlijke oog nu al benieuwd? Lees dan de volgende artikelen om erachter te komen wat psilocybine in je brein teweegbrengt:

Artikel over het effect van psilocybine op clusterhoofdpijn.
Artikel over het behandelen van depressie en angst met psilocybine.
Artikel over psilocybine en alcoholisme.

Deze blog is geschreven door Marpessa Rietbergen. 

Wat is psilocybine?

Psilocybine als alternatieve behandeling

Wil je meer weten?