Tinnitus te lijf met stroomschokken

Een nieuwe behandeling vermindert aanzienlijk het storende gepiep in de oren van patiënten met tinnitus. 

Tinnituspatiënten ervaren een storend gepiep en gesuis in de oren. Het zijn fantoomgeluiden, veroorzaakt door de hersenen. Naar schatting 10 tot 15 procent van de volwassenen heeft er in mindere of meerdere mate last van. Dat maakt van tinnitus een van de meest voorkomende oorklachten. Tot nu toe bestaat er geen afdoende behandeling of geneesmiddel voor de stoornis.

Een internationaal team van wetenschappers voerde een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek naar een therapie om de geluiden te onderdrukken. Bij de studie kregen 326 volwassen patiënten met chronische tinnitus de opdracht twaalf weken lang een uur per dag een koptelefoon op te zetten, waarmee ze specifieke geluiden te horen kregen. Op hetzelfde moment moesten ze een apparaatje op de tong plaatsen dat de drielingzenuw, verantwoordelijk voor de zintuiglijke waarneming in het gezicht, bestookte met pijnloze elektrische schokjes. 

Vermindering van symptomen

Volgens Neuromod, de firma die de behandeling ontwikkelde, stimuleert die combinatie de hersenendelen die een rol spelen bij tinnitus zodanig dat de symptomen van de stoornis verminderen.

Na afloop van de behandeling werden de resultaten geëvalueerd. Patiënten gaven aan dat ze geen ernstige bijwerkingen hadden ervaren van de therapie en dat ze geen moeite hadden gehad om de behandeling vol te houden. Ongeveer 80 procent van de deelnemers was ervan overtuigd dat het gesuis in hun oren aanzienlijk was afgenomen. Omdat tinnitus subjectief wordt ervaren, konden de onderzoekers die mate van verbetering niet in een percentage uitdrukken. 

Bij de laatste bevraging – twaalf maanden na de behandeling – hielden de positieve ervaringen van de patiënten stand. De studie werd gepubliceerd in Science Translational Medicine