Boekrecensie

Leren leven met tinnitus

Helaas is de oorzaak van tinnitus vaak niet te achterhalen. Voor de talloze tinnituspatiënten die nog in het ongewisse zijn, wil OngestOORd soelaas bieden.

Tinnitus is een wijdverspreid probleem dat afhankelijk van de geraadpleegde studie 10 tot 17 procent van de wereldbevolking treft – waaronder naar schatting 1 à 2 miljoen Belgen en bijna 3 miljoen Nederlanders.

Artsen spreken van tinnitus als hun patiënten geluiden horen die niet van buitenaf komen. Soms gaat het over geluiden die ook hoorbaar zijn door anderen, zoals het geluid van hun hartslag of bloeddoorstroming, maar veelal horen patiënten die geluiden alleen zelf. In een oor, in beide, of in hun hoofd. Vaak constant, maar even goed soms wel en soms niet.

Opmerkelijk is dat niet iedereen die tinnitus heeft, er ook last van heeft. Voor hen is het zelfhulpboek OngestOORd niet bedoeld. Net zo min is het geschreven voor patiënten die nog geen medisch onderzoek door een neus-keel-oor-arts lieten uitvoeren en er bijgevolg geen weet van hebben of hun probleem aan een onderliggende fysieke oorzaak te wijten is en of die kan worden weggenomen of behandeld.

Er is bijvoorbeeld een sterk verband tussen tinnitus en gehoorverlies. Maar omdat de meeste mensen bij tinnitus niet meteen denken aan een hoortoestel, probeert maar een kleine minderheid van de patiënten uit of dat voor hen een oplossing kan bieden.

Helaas is de oorzaak van tinnitus vaak niet te achterhalen. Voor de talloze tinnituspatiënten die nog in het ongewisse zijn, wil OngestOORd soelaas bieden. Niet dat het hen een genezende oplossing aanreikt voor het storende geruis, gepiep, gefluit, gezoem of gebrom waarmee ze af te rekenen krijgen. Maar het boek actief lezen, waarbij ze de aangeboden oefeningen consciëntieus maken en zich afvragen wat tinnitus met hen doet en wat ze daaraan kunnen veranderen, kan hen stapsgewijs meer inzicht geven in wat tinnitus juist is, hun klachten minder eng maken en ervoor zorgen dat ze minder invloed hebben op hun levenskwaliteit.