Tinnituspatiënten zijn onderling zeer verschillend, hun behandeling ook

01 december 2022 door EV

Er moet meer aandacht komen voor de onderlinge verschillen tussen patiënten en gerichte behandelingen, pleiten onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.

Ongeveer één op de zes volwassenen heeft last van tinnitus. Patiënten worden geplaagd door een geluid dat niet echt aanwezig is in de omgeving. Bij sommigen heeft het veel weg van een continue pieptoon, anderen klagen over een rinkelende bel of een zeurende drilboor.

De impact van de aandoening kan sterk variëren. Het kan leiden tot slaapproblemen en concentratiemoeilijkheden, maar ook tot angstklachten en depressies. Er bestaan wel al  verschillende therapieën die die impact kunnen verminderen, maar tinnitus valt vooralsnog niet te genezen. Wetenschappers zoeken al jaren naar nieuwe therapieën.

Hersenstimulatie

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en van het UZA gingen na of het stimuleren van de hersenen van tinnituspatiënten met elektrische stroom soelaas kan bieden. Tinnitus gaat gepaard met een verstoorde activiteit in het brein en ze wilden nagaan of de techniek hun hersenactiviteit zo kon veranderen dat de symptomen stopten. De pijnloze techiek werd eerder al succesvol ingezet voor andere klachten zoals chronische pijn.

In een grootschalige dubbelblinde studie dienden de onderzoekers in zes sessies van 30 minuten aan 38 tinnituspatiënten via kleine elektroden op hun hoofd elektrische stroom toe aan hun hersenen. Ze vergeleken de impact daarvan met het toedienen van een placebo aan de hersenen van 39 andere patiënten.

Hoewel ze geen aanwijzingen vonden dat de hersenstimulatie over het algemeen een beter effect had dan het placebo, merkten ze wel op dat er tussen de resultaten van patiënten onderling enorme verschillen zaten. Vooral mannen en patiënten die eerder angstig waren, ervaarden een grote verbetering van hun tinnitusklachten na de behandeling, terwijl anderen helemaal geen effect van de stimulatie ondervonden.

Volgens onderzoeker Emilie Cardon is het stimuleren van de hersenen met elektrische stroom geen universele oplossing voor alle tinnituspatiënten en is het ook onrealistisch te denken dat er ooit sprake zal zijn van een standaardbehandeling die iedereen van tinnitus kan genezen. Ze pleit ervoor dat onderzoekers veel meer aandacht hebben voor de onderlinge verschillen tussen patiënten en meer inzetten op gepersonaliseerde geneeskunde waarbij ze gerichter nagaan wie gebaat is bij welke behandeling.