Vier persoonlijkheidsprofielen ontdekt met behulp van wiskundig model

Onze persoonlijkheid past in één van deze vier categorieën: ‘gemiddeld’, ‘egocentrisch’, ‘gereserveerd’, of ‘rolmodel’.

In de wetenschap is het Big Five-model over persoonlijkheid breed geaccepteerd. Het beschrijft vijf karaktertrekken waarop iedereen kan verschillen: emotionele stabiliteit, extraversie, openheid (voor nieuwe ervaringen en verschillende invalshoeken), servicegerichtheid en zorgvuldigheid.

Nu blijkt dat scores op die eigenschappen met elkaar samenhangen. Dat resulteert in vier verschillende ‘persoonlijkheidstypes’. Amerikaanse wetenschappers van de Northwestern University kwamen tot die conclusie met behulp van een wiskundig model. Ze gebruikten data van ruim 1,5 miljoen ingevulde persoonlijkheidstesten, die ze zelf ontwikkelden aan de hand van het Big Five-model. Vervolgens schreven ze verschillende algoritmes om te onderzoeken hoeveel clusters er binnen de data zouden zijn.

Uiteindelijk bleken alle respondenten in een van de volgende vier types te passen: ‘gemiddeld’, ‘egocentrisch’, ‘gereserveerd’, of het ‘rolmodel’.

Het ‘gemiddelde’ type komt, zoals de naam al doet vermoeden, het vaakst voor. Zij scoren laag op emotionele stabiliteit (hoog op neurotische gedrag), zijn over het algemeen extravert en niet bijzonder open. Meer vrouwen dan mannen hebben deze persoonlijkheid. Het gereserveerde type is emotioneel stabiel, scoort laag op openheid en extraversie. Hoe ouder we worden, hoe vaker we het rolmodel tegenkomen. Zij zijn emotioneel stabiel en scoren op de rest van karaktertrekken ook hoog. Wederom vooral vrouwen vallen in deze categorie. Het egocentrische individu is extravert, maar niet servicegericht of open. Vooral onder jongere mensen komt dit type voor.

‘Persoonlijkheidstypen zijn een controversieel onderwerp in de academische wereld’, zegt co-auteur William Revelle in het persbericht. Ze kennen tot nog toe geen plek in de wetenschappelijke literatuur. Enkel in bijvoorbeeld zelfhulpboeken. Mogelijk brengt deze studie daar verandering in. De onderzoekers menen dat hun algoritme in de toekomst kan helpen bij het uitzoeken van passende kandidaten voor een baan of zelfs bij het uitzoeken van een geschikte liefdespartner.

De bevindingen verschenen in het vakblad Nature Human Behaviour.