Waarom we moeilijker gezichten van personen met een andere huidskleur herkennen

Onze hersencellen zijn beter gefinetuned om een onderscheid te maken tussen gezichten die dezelfde huidskleur als de onze hebben.

Blanke proefpersonen vinden gezichten met een donkere huidskleur sneller op elkaar lijken dan blanke gezichten. Mogelijk komt dat door verschillen in hersenactiviteit, zo ontdekten Amerikaanse psychologen van de University of California.

Dat we het makkelijker vinden om gezichten van de eigen huidskleur van elkaar te onderscheiden dan gezichten met een andere huidskleur was al langer bekend. Het werkt discriminatie en stereotypering in de hand. Het kan onder meer problemen opleveren als een ooggetuige een dader moet aanwijzen. Tot nog toe was er weinig bekend over het neurologische mechanisme achter die vooringesteldheid van de hersenen.

De psychologen legden twintig blanke proefpersonen onder een MRI-scanner. Ze lieten hen gezichten zien met verschillende huidskleuren. De vrijwilligers moesten de gezichten op gelijkheden beoordelen. Terwijl ze dat deden, bestudeerden de onderzoekers onder meer de visuele cortex, het hersengebied dat visuele informatie verwerkt. Ze analyseerden ook de zogenoemde fusiform face area (FFA). Dat gebied speelt een belangrijke rol in het herkennen van gezichten.

Uit de experimenten bleek telkens weer dat de deelnemers de gezichten met een donkere huidskleur meer op elkaar vonden lijken dat de blanke gezichten. De hersenscans van de proefpersonen lieten zien dat de FFA en delen van de visuele cortex actiever waren tijdens het bekijken van de blanke gezichten dan tijdens het zien van de gezichten met een donkere huidskleur.

Volgens de wetenschappers lijkt het erop dat hersencellen beter gefinetuned zijn om gezichten van de eigen huidskleur te onderscheiden dan gezichten met een andere huidskleur. Dat neurologisch afstemmen gebeurt al in een vroeg stadium van het verwerken van de visuele informatie. Pas later gaan hersengebieden betrokken bij bijvoorbeeld leren, geheugen en aandacht met de informatie aan de slag.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences.