Marlies Gillis

Marlies Gillis

Marlies Gillis, geboren in 1995, is een postdoctoraal onderzoeker aan de Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology (ExpORL) aan de KU Leuven. Ze heeft een Bachelor’s Degree in Biosystems Engineering van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en een Master’s Degree in Biomedical Engineering van de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent. In 2018 begon ze haar doctoraatsopleiding aan de Research Group ExpORL binnen het Departement Neurowetenschappen aan de KU Leuven onder begeleiding van professor Francart. Marlies’ onderzoek richt zich op taalverwerking door de hersenen tijdens luisteren. Ze won de EOS Pipet 2023 voor haar werk op het gebied van hersenactiviteit en taalbegrip, wat kan bijdragen aan betere gehoorapparaten en inzicht in comapatiënten. Voor haar postdoctoraal onderzoek, bekijkt ze hoe spraakverwerking verloopt bij mensen met dyslexie.