Rani Dujardin

Rani Dujardin

Rani is een doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven, waar ze verbonden is aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Hier is ze deel van de onderzoeksgroep ETHER, die zich toespitst op het optimaliseren van ingenieursopleidingen. In haar doctoraat onderzoekt ze hoe studenten effectief voorbereid kunnen worden op levenslang leren. Hiervoor gebruikt ze haar expertise uit haar Master diploma in de experimentele psychologie van de UGent.

Meest behandelde onderwerpen: