Actieve zon triggert bliksem

Net als de aarde draait de zon om haar as – al heeft ze hier liefst 27 dagen voor nodig. In Japan blijkt de frequentie van bliksemontladingen een gelijkaardige cyclus te vertonen.

Tussen het zogenaamde zonneminimum en het –maximum (met respectievelijk weinig en veel zonnevlekken) zit ongeveer elf jaar. Dat is dus de cyclus die de activiteit van de zon volgt. Tijdens het zonnemaximum stoot de zon meer hoogenergetische deeltjes uit, die op aarde het noorderlicht veroorzaken en satellietcommunicatie in de war gooien.

Maar er zijn nog cycli die een invloed hebben op de aardatmosfeer. Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat de omloopperiode van de zon om haar eigen as (die 27 dagen duurt) min of meer samenvalt met de frequentie van bliksemontladingen boven Japan.

De vorsers gingen tot 150 jaar terug in de tijd, grotendeels dankzij de dagboeken van twee Japanse families waarin nauwkeurig alle waargenomen bliksems stonden opgelijst. Ze vermoeden dat de bliksem als meteorologisch fenomeen wordt getriggerd door de hoogenergetische straling wanneer de zonnevlekken op het oppervlak van de zon naar de aarde zijn gericht.