Multiversumtheorie kan niet verklaren waarom ons heelal is zoals het is

14 mei 2018 door EE

Een multiversum – een stelsel van vele naast elkaar bestaande heelallen – is wellicht niet zo’n onherbergzaam oord als tot nu toe wordt aangenomen.

Dat blijkt uit twee nieuwe publicaties in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Computersimulaties geven aan dat veel heelallen die deel uitmaken van zo’n multiversum leven zouden kunnen voortbrengen.

Of een heelal geschikt is voor leven hangt in belangrijke mate af van de hoeveelheid donkere energie die het bevat. Als die hoeveelheid erg groot is, dijt een heelal zo snel uit dat de daarin aanwezige materie sterk verdund raakt vóórdat zich sterren en planeten kunnen vormen.

Vaak wordt gesteld dat het nogal toevallig is dat ons heelal precies genoeg donkere energie lijkt te bevatten om leven mogelijk maken. Vandaar dat veel kosmologen wel wat zien in de multiversum-theorie. Als er heel veel heelallen bestaan, zullen er altijd wel een paar ‘goede’ tussen zitten, zo is – heel kort door de bocht – de redenering.

Uit nieuwe grote computersimulaties, uitgevoerd door Britse en Australische wetenschappers, blijkt echter dat het toch niet zo nauw komt met de donkere energie. Ook een heelal dat een paar honderd keer zoveel donkere energie bevat als het onze blijkt met het grootste gemak sterren en planeten te kunnen vormen.

Sterker nog: de kans dat een heelal veel meer donkere energie bevat dan het onze lijkt heel groot. Als dat inderdaad zo is, kan de multiversumtheorie op zichzelf niet verklaren waarom ons heelal zo weinig donkere energie bevat. Of ons heelal nu deel uitmaakt van een multiversum of niet doet er dus niet zo veel toe.

Dit betekent dat deze specifieke eigenschap van ons heelal nog net zo onverklaarbaar zijn als voorheen. Dat wil volgens de wetenschappers overigens niet per se zeggen dat het multiversum niet bestaat. Er ontbreekt simpelweg nog iets: een nog onbekende natuurwet wellicht.