Trappist-planeten mogelijk allemaal even hels als Venus

De zeven aarde-achtige planeten van de nabije rode dwergster Trappist-1 zijn misschien allemaal droog gekookte werelden, vergelijkbaar met de planeet Venus in ons eigen zonnestelsel. Dat beweren sterrenkundigen op basis van nieuwe gedetailleerde klimaatmodellen.

Aangenomen dat alle zeven planeten kort na hun geboorte over een zekere hoeveelheid water beschikten (dat gold ook voor de aardse planeten in ons eigen zonnestelsel), zullen de drie binnenste (Trappist-1b, c en d) dat water zeker zijn verloren tijdens een vroege, hete fase van de moederster. Voor de buitenste drie (f, g en h) geldt dat ook, vooropgesteld dat de hoeveelheid water aanvankelijk relatief klein was. Als deze drie planeten ontstonden met een grotere hoeveelheid water, zal niet alles zijn verdampt, maar zijn het nu bevroren ijswerelden, als gevolg van hun grotere afstand tot de ster.

Alleen de middelste van de zeven planeten, Trappist-1e, zou mogelijk enigszins op de aarde kunnen lijken, aldus de onderzoekers, vooropgesteld dat de oorspronkelijke hoeveelheid water groot genoeg was. De nieuwe klimaatmodellen geven richting aan het toekomstige onderzoek van dit planetenstelsel met o.a. de James Webb Space Telescope.