Silke Goubin

Silke Goubin

Silke Goubin (°1993) werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) aan de KU Leuven. Ze behaalde in 2021 haar doctoraat in de sociale wetenschappen. Ze is gebeten door “onderzoek dat werkt”: onderzoek dat een antwoord biedt op sociale uitdagingen, zoals groeiende economische ongelijkheid, of hoe mensen nadenken over politiek.

Foto: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen:

Ongelijkheid voedt ongelijkheid
Dit is een artikel van: Vlaamse PhD Cup
Eos Blogs

Ongelijkheid voedt ongelijkheid

Economische ongelijkheid stijgt in de meeste Europese democratieën: de rijken worden rijker, terwijl de rest van de bevolking achterblijft. Dit leidt niet tot maatschappelijk protest, zo blijkt uit onderzoek, maar tot politieke onverschilligheid. Ongelijkheid zorgt ervoor dat mensen hun regering, politici, het parlement… niet meer vertrouwen om iets aan de ongelijkheid te doen. Hierdoor komen landen in een vicieuze ‘ongelijkheidspiraal’ terecht.