radioactiviteit

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems
Eos Blogs

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems

De impact van radioactieve vervuiling is niet overal gelijk. Terwijl het ene bodemtype radioactieve deeltjes veilig vasthoudt, laat een ander type bodem radioactieve stoffen vlot opnemen door de gewassen die erop groeien. Begrijpen hoe radioactieve deeltjes zich gedragen in diverse bodems op onze planeet, is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op een eventuele radioactieve vervuiling.