23 kerncentrales kwetsbaar voor tsunami's

25 september 2012 door Eos-redactie

Wereldwijd liggen 23 kerncentrales, goed voor 74 reactoren, in gebieden die een groot risico lopen door een tsunami te worden getroffen.

Wereldwijd liggen 23 kerncentrales, goed voor 74 reactoren, in gebieden die een groot risico lopen door een tsunami te worden getroffen.

Met het incident in het Japanse Fukushima in het achterhoofd, stelde een internationaal team wetenschappers een kaart op met gebieden die gevoelig zijn voor tsunami's. Ze gingen op zoek naar kusten parallel met zogenaamde subductiezones, waar de platen waaruit het aardoppervlak bestaat onder en over elkaar schuiven. Het zijn gebieden met een hoog risico op seismische activiteit en bijgevolg op het ontstaan van tsunami's. De onderzoekers verzamelden ook gegevens over het voorkomen van tsunami's in het verleden.


De roodgekleurde kustlijnen hebben een verhoogd risico op grote tsunamis veroorzaakt door zeebevingen

Van de 23 centrales die een groot risico lopen door een tsunami te worden getroffen, zijn er 13 actief - samen goed voor 29 reactors. De rest wordt op dit moment ge- of verbouwd. Vooral China zet sterk in op kernenergie. Van de 64 kernreactoren die volgens de recentste gegevens van het Internationaal Atoomenergieagentschap wereldwijd in aanbouw zijn, bevinden er zich 27 in China. Daarvan liggen er 19 in tsunamirisicogebied.


Actieve en geplande nucleaire sites in tsunamirisicogebied.

In hoeverre de kerncentrales in risicogebied voldoende tegen tsunami's zijn beveiligd gingen de onderzoekers niet na. Ze pleiten wel voor terughoudendheid bij ruimtelijke planning en voor beleid dat meer rekening houdt met wetenschappelijke risico-analyses. (ddc)