Apps in de strijd tegen het coronavirus

Een mobiele app kan mensen snel en efficiënt waarschuwen dat ze wellicht aan een geïnfecteerde patiënt werden blootgesteld.

Experts van de Universiteit van Oxford onderzoeken de haalbaarheid van een app die geïnfecteerde mensen sneller identificeert, hun recente persoonlijke contacten in kaart brengt en de mensen waarmee ze in contact kwamen ervan op de hoogte brengt dat ze het risico lopen besmet te zijn. Een dergelijke app zou de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk helpen beperken. Want volgens hun analyse lijkt de verspreiding van het virus in bijna de helft van de gevallen te gebeuren in de periode waarin een geïnfecteerde nog geen symptomen heeft. En de huidige methodes voor het traceren van contact tussen geïnfecteerden en hun omgeving werken te traag om het virus te kunnen volgen.

Volgens de onderzoekers is het concept van instant mobiele apps heel eenvoudig. ‘Als een persoon de diagnose krijgt, krijgen de mensen waarmee hij onlangs in contact is geweest onmiddellijk een bericht met het advies om zich te isoleren’, vertelt professor Christophe Fraser van het Big Data Institute van Oxford University. ‘Als de app snel wordt ontwikkeld en geïmplementeerd en voldoende mensen de app gebruiken, kunnen we de verspreiding van het coronavirus vertragen en de gevolgen ervan tegengaan.’

Volgens de onderzoekers is het niet nodig dat iedereen de app gebruikt. ‘Als de app helpt om het merendeel van de geïnfecteerden te isoleren en het merendeel van hun contacten kan worden opgespoord, maken we een kans om de epidemie te stoppen’, vertelt Dr. David Bonsall, onderzoeker aan de Nuffield Department of Medicine in Oxford. ‘Maar uiteraard, hoe meer mensen zich aanmelden, hoe sneller de epidemie kan worden gestopt en hoe meer levens kunnen worden gered.’ 

Huidige methodes werken niet

Dr. Bonsall legt uit waarom de huidige methodes om contacten op te sporen niet werken. ‘Onderzoek van gegevens uit andere landen laat zien dat de contactgeschiedenis van patiënten onvolledig is. We kennen bijvoorbeeld niet de gegevens van de persoon die naast ons op de bus zat. En het coronavirus verspreidt zich ook snel. We hebben een anonieme digitale oplossing nodig om onze persoonlijke contactgeschiedenis op te stellen en iedereen met wie we contact hadden te verwittigen.’

Het team van de Universiteit van Oxford benadrukt dat de mobiele app moet worden gecombineerd met alle andere gekende maatregelen om de verspreiding van de infecties te vertragen, ten minste tot vaccins en antivirale behandelingen beschikbaar komen. Regelmatig de handen wassen en hygiëne blijven belangrijk, net zoals nauw contact vermijden, zeker in dichtbevolkte gebieden.

In Zuid-Korea zijn app-ontwikkelaars al een stap verder. Toen de uitbraak van het coronavirus het Koreaanse schiereiland bereikte, schoten ze meteen in actie. Eerder deze maand kwamen al enkele apps op de markt. Met de app Corona 100m kan je zien of er zich besmette patiënten in je buurt bevinden. Je krijgt ook te zien wanneer en waar ze de diagnose kregen, welk geslacht ze hebben, welke nationaliteit ze hebben en hoe oud ze zijn. Met de app Corona Map zie je op een kaart waar alle patiënten zich bevinden en krijg je het advies om die plaatsen te vermijden. De apps worden massaal gebruikt.