Drone inspecteert Sint-Waldetrudis-kerk

15 juli 2015 door CR

Monumentenwacht Provincie Antwerpen zet een drone in bij het bekijken van de technische staat van altaren en gewelven van de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Plaatsen bereiken die je anders niet – of moeilijk kon bereiken: de toppen van elektriciteitsmasten, boorplatforms, windmolens, spoorwegoverspanningen, maar ook monumenten als kerktorens en kastelen. Tot voor kort beklommen alleen beroepsklauteraars met gevaar voor eigen leven zulke bouwsels om ze ter plaatse met het blote oog te inspecteren of te fotograferen. Dat hoeft nu niet meer dankzij de inzet van drones: van de grond bestuurbare minivliegtuigen uitgerust met een camera.

Deze week zette de Monumentenwacht Provincie Antwerpen als eerste erfgoedbeheerder drones in bij het bekijken van de technische staat – barsten, breuken, vochtplekken – van altaren en gewelven van de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals.

Daarvoor moesten eerst kostbare steigers opgezet worden. Voor de testvlucht bracht een gecertificeerde en gespecialiseerde grondpiloot van het bedrijf Airview met een cameradrone het godshuis in beeld. De camerabeelden werden live per wifi doorgestuurd naar een iPad, gemonteerd op het besturingspaneel.

Drones inzetten kent vooralsnog wettelijke beperkingen. Zo mogen professionele of amateurdrones gemiddeld niet hoger dan 125 meter de lucht in en is vliegen over privéterrein (tuinen, zwembaden, dakterrassen) niet toegelaten.

In Zweedse bossen ontwikkelde het dronevliegen over een uitgezet traject tussen bomen zich intussen tot een amateursport.