Elektromagnetische ‘mantel’ remt turbulentie in zeewater waardoor schepen zuiniger varen

21 december 2017 door SST

Hoe wilder het kielzog achter een schip, hoe groter het energieverlies ten gevolge van turbulentie van de watergolven. Door boten uit te rusten met een elektrisch veld, kan dat verlies wordt beperkt.

Bij een turbulente stroming wervelen de golven alle kanten uit, in plaats van zich netjes aan de richting van de hoofdstroom te houden. Bij vaartuigen zorgt dat voor tegenkrachten die de voortstuwing hinderen, waardoor het brandstofverbruik van de motoren de hoogte in schiet. Zeker op lange rondvaarten op de oceaan kan dit tot grote extra kosten leiden – zowel op economisch als op milieuvlak.

Maar kunnen die turbulente stroming en de bijhorende tegenwerkende krachten  dan niet worden uitgewist? Twee Amerikaanse onderzoekers denken van wel. Ze bedachten een idee dat alvast in computersimulaties deed wat het moest doen: de turbulentie in de vaarrichting uit de weg ruimen.

De wetenschappers vertrokken van het feit dat zeewater tal van soorten ionen (geladen deeltjes) bevat, zoals natrium-, kalium en magnesiumionen. Die zijn dus beïnvloedbaar met een elektrisch veld. Op hun beurt wekt de beweging van die ionen een magnetisch veld op. De geladen deeltjes sleuren de watermoleculen mee. Het eindresultaat: het water wordt als het ware voor het schip uit geduwd, alsof een onzichtbare ‘mantel’ rondom de romp en de boeg de golven op afstand houdt. En achteraan het schip is er nauwelijks een kielzog te bespeuren: het lijkt wel alsof er geen schip was.

Natuurlijk moeten de techneuten hun idee nog uitwerken tot een prototype om het vervolgens te testen bij kleine vaartuigen. Ook de marine is trouwens geïnteresseerd: schepen die zo min mogelijk turbulentie veroorzaken zijn immers veel moeilijker op te sporen…