Pacemaker zonder batterijen

Pacemakers die zichzelf van energie voorzien, kunnen tal van complicaties voorkomen.

Inplanteerbare pacemakers hebben al ontelbaar veel levens gered door het hartritme van patiënten te corrigeren. Ze worden net onder de huid geplaatst in de buurt van het sleutelbeen. Ze genereren elektrische signalen die via elektrodes aan het hart worden doorgegeven.

Helaas hebben ze een groot nadeel. Hun batterijen gaan maar vijf tot tien jaar mee, waardoor een chirurgische ingreep nodig is om ze te vervangen. En die ingrepen kunnen gepaard gaan met tal van complicaties, zoals infecties en bloedingen.

Onderzoekers hebben al meermaals geprobeerd pacemakers te maken die de natuurlijke energie van hartslagen kunnen omzetten in een alternatieve energiebron. Maar tot nu toe waren ze niet krachtig genoeg, onder andere omwille van hun rigide structuur en kleine omvang.

Chinese onderzoekers Hao Zhang en Bin Yang wisten de problemen te omzeilen. Ze ontwierpen een kleine flexibele plastic structuur en bekleden die met een piëzo-elektrische laag die energie genereert wanneer ze wordt gebogen. Ze planten het apparaatje in bij varkens en wisten aan te tonen dat een kloppend hart de vorm ervan zodanig kan veranderen dat het evenveel energie genereert als de batterijen van een pacemaker.

Het onderzoek is een stap in de richting van een pacemaker die zichzelf van energie kan voorzien.