Veldproef genetisch gewijzigde aardappelen mag doorgaan

03 augustus 2012 door Eos-redactie

Een Gentse rechter verklaarde de milieustakingsvordering waarmee Greenpeace de proef probeerde te stoppen ongegrond.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) mag de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen in Wetteren voortzetten. Een Gentse rechter verklaarde de milieustakingsvordering waarmee Greenpeace de proef probeerde te stoppen ongegrond.

Greenpeace dagvaardde de UGent en de Belgische Staat en probeerde in een procedurepleidooi de rechtbank ervan te overtuigen dat de ministers geen vergunning hadden mogen verlenen voor de veldproef. De rechtbank stelde echter vast dat Greenpeace geen enkel bewijs levert dat de veldproef schade aan het milieu veroorzaakt.

De veldproef is een gezamenlijk project van UGent, ILVO, VIB en HoGent. De onderzoekers willen in de eerste plaats evalueren of de verschillende genetisch gemodificeerde aardappellijnen in open veld bestand zijn tegen de aardappelziekte, zoals ze dat al waren in voorafgaande laboratorium- en serreproeven.

Volgens de wetenschappers kan de grootschalige teelt van resistente aardappelen leiden tot tachtig procent reductie van het gebruik van schimmelbestrijdende sproeistoffen in de aardappelteelt. Genetische modicatie laat toe om de aardappelen te veredelen met resistentiefactoren die de aardappelrassen weerstandig maken tegen de aardappelziekte. De eerste tussentijdse resultaten in augustus vorig jaar waren positief.

Eind mei vorig jaar liep de veldproef nog schade op na een bestorming door actievoerders van het 'Field Liberation Movement'.