Technologie

Zonne-energie scheerde hoge toppen in 2017

Vorig jaar lag de globale investering in hernieuwbare energiebronnen opnieuw – voor het achtste jaar op rij al – boven de tweehonderd miljard euro. Met dank aan China.

Het Global Trends in Renewable Energy Investment-rapport, dat onder auspiciën van de Verenigde Naties wordt opgesteld, laat er geen twijfel over bestaan. De groei van de markt voor renewables is nog lang niet voorbij. Integendeel, in 2017 werd er wereldwijd bijna 280 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen. Het leeuwendeel wordt daarbij ingenomen door nieuwe zonne-energiecapaciteit – goed voor 98 gigawatt.

Zonne-energie doet het in haar eentje trouwens beter dan de gecombineerde investeringen in nieuwe capaciteit aangedreven door fossiele bronnen, zoals steenkool en gas (een slordige 103 miljard euro).

Credit: UN ENVIRONMENT/FRANKFURT SCHOOL/BNEF

In het rapport spreekt de dominantie van China boekdelen. In het land kwam er liefst 53 gigawatt aan productiecapaciteit voor zonne-energie bij. Niet verrassend is China ook het land dat vorig jaar het meeste in hernieuwbare energie investeerde. Andere landen die fors investeerden in renewables zijn Australië, Mexico en Zweden.

 

Een vrouw zet in een Chinese fabriek fotovoltaïsche zonnecellen in elkaar die naar Duitsland worden geëxporteerd.

Dat neemt evenwel niet weg dat het overgrote deel van de elektriciteit in de wereld nog wordt geproduceerd met conventionele bronnen zoals gas, steenkool, olie en nucleair.