Tine Schellekens

Tine Schellekens

Tine Schellekens is doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en werkt ook als psychodynamisch (kinder)psychotherapeute. Na haar studies als klinisch psycholoog en SLO (master, 2004) heeft zij een schat aan ervaring opgedaan als psychologe en therapeute in de pleeg- en jeugdzorg. Het samenspel theorie en praktijk (systeemcounselor, 2006 en postgraduaat psychodynamische psychotherapie, 2016) hebben haar blijven intrigeren. Na meer dan tien jaar klinisch werk is zij recent terug in de academische wereld gedoken. Haar onderzoeksinteresses situeren zich in de existentiële en positieve psychologie. Meer in het bijzonder werkt ze aan een interdisciplinair onderzoek (theologie en psychologie) naar de psychologische ervaring van genade. In lijn van het onderzoek naar vergeving tracht ze in kaart te brengen hoe mensen genade psychologisch ervaren.

Meest behandelde onderwerpen: