Claudio D'Incal

Claudio D'Incal

PhD-onderzoeker en academisch assistent aan het Centrum Medische Genetica, dat deel uitmaakt van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zijn passie en expertise liggen bij zeldzame ziekten, neurologische ontwikkelingsstoornissen, patiënt- en muisstudies, epigenetica en functioneel onderzoek. Met ondersteuning van de Marie-Marguerite Delacroix foundation, onderzoekt Claudio oorzaken van ontwikkelingsstoornissen en de impact van genetische foutjes op de hersenen. In zijn doctoraat wil hij een therapie testen die mogelijk een doorbraak biedt voor kindjes met een ontwikkelingsstoornis.

Meest behandelde onderwerpen: