Fleur van Gils

Fleur van Gils

Fleur van Gils is afkomstig uit de parel van het zuiden (van Nederland): Breda. De afgelopen jaren heeft zij in Utrecht gestudeerd en gewoond. Ze is opgeleid tot academisch leerkracht in het basisonderwijs (een innovatieve gecombineerde studie in Nederland voor het behalen van je bevoegdheid tot leerkracht en een wetenschappelijke studie Onderwijskunde). Daarna wilde ze zich, naast een dag invallen als juf in de praktijk, graag verder verdiepen in onderzoek waarvoor ze de research master Educational Sciences heeft afgerond. In augustus 2018 is ze gestart aan haar doctoraat in Leuven dat ingaat op de rol van leerkrachten bij pesten in het lager onderwijs. Mede door haar achtergrond vindt ze het van groot belang dat we de kloof tussen (onderwijs)onderzoek en praktijk verkleinen. Hier gaat ze zich ook tijdens haar doctoraat hard voor maken!

Meest behandelde onderwerpen:

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor.