Karlien Demol

Karlien Demol

Hallo, mijn naam is Karlien Demol. Leuven is de stad waar ik woon en ben opgegroeid. Na het middelbaar wilde ik graag verder studeren en koos ik voor psychologie. Vijf jaar later studeerde ik af als Master in de Psychologie, optie Schoolpsychologie. Mijn masterproef stond in het teken van pesten, een van mijn grootste interesses. In september 2017 startte ik bij SCeNO op een doctoraatsproject over de rol van de leerkracht bij slachtofferschap van pesten op school. Enerzijds focust ons onderzoek op de relaties tussen leerkrachten en leerlingen en anderzijds op de reacties van leerkrachten bij pesten. We onderzoeken de verbanden met het optreden van pesten en de gevolgen ervan voor slachtoffers. Mijn ultieme hoop is dat de kinderen en jongeren die betrokken zijn bij pesten zullen kunnen profiteren van ons onderzoek.

Meest behandelde onderwerpen:

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor.