Karlien Demol

Karlien Demol

Hallo, mijn naam is Karlien Demol. Leuven is de stad waar ik woon en ben opgegroeid. Na mijn master in Psychologie (optie Schoolpsychologie) werkte ik vier jaar aan een doctoraat dat de rol van leerkrachten bij pesten bestudeerde (meer specifiek leerkrachten hun relaties met leerlingen en hun reacties op pestincidenten). Sinds december 2021 zet ik mijn onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven. Ik vind het belangrijk dat onze bevindingen de weg vinden naar de praktijk en koester de hoop dat we hiermee kinderen en jongeren kunnen helpen.

Meest behandelde onderwerpen:

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor.