Isabel ten Bokkel

Isabel ten Bokkel

Isabel ten Bokkel is doctoraatsonderzoeker bij ScenO, onderzoeksgroep aan de KU Leuven. In haar project kijkt ze naar de rol die leerkrachten kunnen spelen om pesten op school te verminderen en uiteindelijk hopelijk zelfs te voorkomen. Hierbij onderzoekt ze de band tussen leerkrachten en leerlingen en de invloed die deze band kan hebben op de gevolgen van pesten voor slachtoffers. Ook gaat ze eigenschappen van leerkrachten (bv. leservaring) en hun reacties op pestsituaties na.

Meest behandelde onderwerpen: