Isabel ten Bokkel

Isabel ten Bokkel

Isabel ten Bokkel is doctoraatsonderzoeker bij ScenO, onderzoeksgroep aan de KU Leuven. In haar project kijkt ze naar de rol die leerkrachten kunnen spelen om pesten op school te verminderen en uiteindelijk hopelijk zelfs te voorkomen. Hierbij onderzoekt ze de band tussen leerkrachten en leerlingen en de invloed die deze band kan hebben op de gevolgen van pesten voor slachtoffers. Ook gaat ze eigenschappen van leerkrachten (bv. leservaring) en hun reacties op pestsituaties na.

Meest behandelde onderwerpen:

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor.