Eeuwenoude voetstappen tonen migratieroute van eerste Amerikanen

29 maart 2018 door SST

De hypothese over een zuidelijke route langs de Canadese westkust krijgt steuntje in de rug.

Tijdens de laatste ijstijd, die 11.700 jaar ten einde liep, staken de eerste mensen de Beringlandbrug over en verruilden ze Siberië voor Alaska. Hoe de eerste kolonisatie van Amerika daarna verder verliep, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens  de heersende theorie migreerden de eerste Amerikanen pas zuidwaarts nadat er een ijsvrije corridor was ontstaan tussen twee reusachtige gletsjers in wat nu Canada is.

Volgens een andere theorie vond de trek naar het zuiden echter al vroeger plaats, via een gecombineerde zee- en landroute langs eilandjes en de kust van de Canadese westkust. Bewijzen daarvoor zijn moeilijk te vinden, want sinds het einde van de laatste ijstijd is het er zeepeil tientallen meters gestegen.

Nu zijn Canadese archeologen er tóch in geslaagd iets terug te vinden van een mogelijke zuidelijke migratieroute. Op Calvert Island, honderd kilometer ten noorden van Vancouver Island, hebben ze in hard gesteente in een getijdenzone voetstappen teruggevonden van liefst dertienduizend jaar oud.

De archeologen konden in totaal 29 voetstappen identificeren. Die zouden blootsvoets zijn gemaakt door twee volwassenen en een kind.

Volgens de onderzoekers ligt er nog veel meer bewijs verborgen, bijvoorbeeld in ondiep water langs de kust van British Columbia. Zij zijn er alvast van overtuigd dat de mens al ruimschoots vóór het einde van de laatste ijstijd naar het zuiden trok.