Gezocht: archeoloog

14 augustus 2017 door SST

Door een vernieuwde Vlaamse regelgeving leeft de archeologiesector op. Bouwheren dreigen zelfs met een tekort te zitten.

In januari 2016 traden nieuwe regels in werking om het archeologische erfgoed in Vlaanderen te beschermen. Ze gelden voor projecten in historische binnensteden en nieuwe kavels. De belangrijkste vernieuwing: de verplichte archeologienota die de bouwheer moet ‘bestellen’ bij een erkende archeoloog en vervolgens bij de bouwaanvraag moet voegen.

Concreet schat een archeoloog in hoe waardevol een stuk grond is en wat er moet gebeuren met eventuele archeologische resten. De nota moet de bouwheer behoeden voor onaangename verrassingen, bijvoorbeeld als tijdens de graafwerken artefacten opduiken, waardoor de werken voor onbepaalde tijd stilliggen. Sinds januari van dit jaar is een geüpdatete versie van de nota van kracht, met minder administratieve rompslomp. Dat versnelt de procedure.

De nieuwe regels doen de archeologiesector opleven. ‘Vroeger stelde de overheid die adviezen op. Vandaag doen erkende bedrijven dat. Die vernieuwing heeft geleid tot meer werk voor onze sector’, zegt archeologe Caroline Ryssaert, bestuurslid bij de Vlaamse Ondernemers in Archeologie (VONA). Dat is een koepelfederatie voor de vele, prille bedrijfjes die archeologische expertise aanbieden. ‘Volgens onze cijfers waren in 2015 een kleine 200 mensen fulltime aan het werk. Vandaag schatten we dat dat er 250 à 275 zijn. In een sector als de onze is dat een sterke stijging.’

Vandaag dreigt er zelfs een tekort aan archeologen. Maandelijks bestellen bouwheren tussen drie- en vierhonderd archeologische vooronderzoeken. In een stijgend aantal gevallen wachten ze weken tot zelfs maanden op een vakkundige archeoloog. Dat sommige werven maandenlang stilliggen door volle orderboeken wil Ryssaert niet gezegd hebben. Het bestuurslid nuanceert: ‘De archeologen die eerder stopten omdat ze niet genoeg werk hadden, keren nu terug. Zo raakt de vraag naar werknemers momenteel nog beantwoord.’