Oudste aantekeningen Luther gevonden

21 augustus 2013 door Eos-redactie

Een Duits theoloog heeft originele aantekeningen gevonden van Maarten Luther, zijn oudste aantekeningen tot nu toe.

Theoloog Ulrich Bubenheimer ontdekte de aantekeningen in de Herzog August Bibliotheek in Wolfenbüttel, bij Hannover. Maarten Luther (1483 – 1546) maakte ze in een verzamelbundel met werken van de dichter Baptista Mantuanus en humanist Jakob Wimfeling, een van zijn vrienden. Luther heeft in de bundel een twaalftal aantekeningen gemaakt. Het zijn oudste aantekeningen van de kerkhervormer tot nu toe. Dat meldt de bibliotheek op haar website.

Luther was aanvankelijk monnik bij de Augustijnen. Na zijn studies theologie begon hij les te geven in de moraalfilosofie en theologie. Toen stond hij nog vrij positief tegenover het katholieke geloof en de heiligenverering, meent Bubenheimer op te maken uit de aantekeningen. Zo voegt Luther de geboorte- en sterftedatum van de heilige Elisabeth van Thüringen toe in de kantlijn.

Later begon hij de mistoestanden in de kerk aan te kaarten, en kantte hij zich fel tegen de verering van heiligen en de handel in aflaten. In 1517 spijkerde hij zijn beroemde 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg. Om die reden sloeg de paus hem in 1521 in de ban van de kerk. Luther wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers van de reformatie. (eb)