Bof blijft opduiken in heel Vlaanderen

25 juli 2012 door Eos-redactie

Het agentschap verwacht wel dat de uitbraak zich zal stabiliseren tijdens de zomermaanden.

Sinds de invoer van de meldingsplicht voor bof op 16 juni kreeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 427 meldingen. Samen met de spontane meldingen in de weken en maanden daarvoor, brengt dat het totale aantal meldingen de voorbije 6 maanden op 937.

Het agentschap verwacht dat de uitbraak zich zal stabiliseren tijdens de zomermaanden. ‘De meldingsplicht is er nog maar een kleine maand, dus het is nog vroeg om al conclusies te kunnen trekken. Toch zien we nu al dat na een piek vlak voor en na het invoeren van de meldingsplicht, het aantal meldingen de laatste 2 weken is teruggevallen’, zegt Joris Moonens, woordvoerder Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘We vermoeden dat de start van de zomervakantie daar voor iets tussen zit. We verwachten dat de bofuitbraak zich zal stabiliseren tijdens de zomermaanden, met wekelijks meldingen maar geen nieuwe pieken. Het is dan afwachten of er zich tijdens het nieuwe school- en academiejaar in september-oktober een nieuwe piek zal voordoen.’

In maart van dit jaar brak onder Gentse studenten een bofepidemie uit. De meeste meldingen (144 van de 427) komen daarom uit Oost-Vlaanderen. In de andere provincies is het aantal meldingen sterk gestegen sinds de invoer van de meldingsplicht. Joris Moonens: ‘Ook dat is niet verrassend: in de andere provincies was er nog niet opgeroepen tot het melden van bof. De stijgende aantallen wijzen dus niet zozeer op een toename van het aantal bofgevallen, meer eerder op een betere registratie. Ze tonen wel aan dat de bofuitbraak niet beperkt is tot Oost-Vlaanderen, maar in heel Vlaanderen opduikt.

Het agentschap benadrukt dat wie ziek is, vijf dagen thuis moet blijven om besmetting van andere personen zo veel mogelijk te vermijden. Een hand voor de mond houden bij hoesten en een goede handhygiëne helpen ook bij het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten. 'Aangezien het vaccin een combinatievaccin is tegen bof en ook tegen mazelen en rode hond, is het sowieso nuttig voor mensen die niet volledig gevaccineerd zijn, om een inhaalvaccin te halen', zegt Joris Moonens. 'Dat is extra aanbevolen voor wie op reis gaat: in een aantal Europese landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, doet mazelen al een paar jaar de ronde.'