Borstkankerscreening bij mannen met hoog risico loont

Screenen naar borstkanker bij mannen die een hoog risico lopen op de ziekte, leidt tot een vroegere diagnose en kan levens redden. 

Borstkanker bij mannen komt veel minder voor dan bij vrouwen. Waar 1 op de 9 vrouwen ooit borstkanker ontwikkelt, zijn er jaarlijks maar zo’n 100 Belgische mannen die de ziekte krijgen. Daar staat tegenover dat borstkanker bij mannen vaker een dodelijke afloop kent dan bij vrouwen. Gemiddeld overleeft 90 procent van de vrouwen borstkanker, terwijl voor een vijfde van de mannen de ziekte het einde betekent. 

Een van de redenen voor die slechtere prognose is het feit dat tumoren bij mannen vaak maar worden opgemerkt wanneer de ziekte al in een vergevorderd stadium zit en gepaard gaat met symptomen. Bij vrouwen heeft borstkankerscreening ervoor gezorgd dat tumoren sneller worden opgespoord en dat de prognose van borstkanker fel is verbeterd. Bij mannen met een hoog risico op borstkanker bestaan er nu geen richtlijnen voor screening. 

Volgens onderzoekers van de universiteit van New York zou het screenen van mannen die een hoog risico lopen op de ziekte, ervoor kunnen zorgen dat tumoren sneller worden opgespoord en dat meer mannen de ziekte overleven. Tot die risicogroep behoren niet alleen mannen die eerder al borstkanker ontwikkelden, maar ook mannen met eerstegraads mannelijke of vrouwelijke familieleden waarbij ooit borstkanker werd vastgesteld. 

Mammografie van een 53-jarige man. Op a tot c zie je kankercellen in de linkerborst, op d tot f in de rechterborst.

Om hun hypothese te staven, bestudeerden de onderzoekers 1.869 mannen die in de loop van een jaar een mammografie ondergingen. In totaal werden 2.304 borstletsels vastgesteld, werd bij 149 een biopsie uitgevoerd, en bleken er 41 kwaadaardig. Dat er bij 18 op de 1.000 mammografieën kanker werd vastgesteld, is een cijfer dat veel hoger ligt dan bij vrouwen met een gemiddeld risico, waarbij maar 3 tot 5 kankers per 1.000 mammografieën  worden gevonden. 

Opvallend was ook dat de tumoren bij mannen al werden opgespoord voor ze zich hadden verspreid naar de lymfeklieren, wat de prognose van de mannen om de ziekte te overleven fel verbeterde. Verder bleek dat de mammografieën bij mannen vaker dan bij vrouwen een correcte uitslag hadden, wellicht omdat mannen in vergelijking met vrouwen minder klierweefsel in de borsten hebben zitten die vaak abnormale resultaten maskeren. 

De onderzoekers besluiten dat het mogelijk is om borstkanker bij mannen vroeger vast te stellen dan wanneer zich symptomen voordoen. Of dus dat screening op borstkanker bij mannen met een hoog risico te verantwoorden is.