Dove muizen kunnen weer een beetje horen

11 januari 2013 door Eos-redactie

Geneesmiddel zet cellen in het binnenoor om in haarcellen.

Een geneesmiddel zet cellen in het binnenoor om in haarcellen.

 

Geluidstrillingen die via het buiten- en het middenoor naar het binnenoor worden geleid, doen in het slakkenhuis zo’n 20.000 haarcellen bewegen. Door deze bewegingen ontstaan elektrische signalen die naar de hersenen worden gezonden waar het geluid wordt verwerkt. Blootstelling aan lawaai, zoals het bijwonen van een luidruchtig optreden, kan de haarcellen beschadigen. De haarcellen kunnen zich nog herstellen, tenzij ze geregeld worden beschadigd, waarna blijvend letsel kan optreden. Hoe meer haarcellen je verliest, hoe minder scherp je kan horen en hoe moeilijker het wordt om bijvoorbeeld in een rumoerige omgeving een gesprek te volgen.
 

Tot nu toe werd aangenomen dat verloren haarcellen bij zoogdieren niet meer konden worden hersteld. Maar daar blijkt nu verandering in te komen. Amerikaanse onderzoekers onderzochten muizen die ze compleet doof hadden gemaakt door ze twee uur in een extreem luide omgeving te zetten. Door de beestjes nadien in te spuiten met gamma secretase inhibitoren slaagden ze erin cellen in het binnenoor om te vormen tot haarcellen. Op hersenscans werd duidelijk dat de muizen daardoor weer luide, doffe geluiden konden horen zoals een dichtslaande deur.
 

De onderzoekers benadrukken dat het gehoor niet echt veel werd hersteld en dat de resultaten hoe dan ook nog zeer pril zijn. Het zal dus zeker nog jaren duren voor het geneesmiddel bij mensen kan worden gebruikt. (ev)