Een zoutbeperking lijkt niet zinvol bij hartfalen

Mensen met hartfalen krijgen het advies hun zoutinname te beperken. Nochtans bestaat er in de wetenschappelijke wereld discussie over de zin of onzin van deze maatregel. Een internationaal team van onderzoekers probeert duidelijkheid te scheppen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

We spreken van hartfalen wanneer het hart niet krachtig genoeg meer pompt, als gevolg van aderverkalking, hoge bloeddruk, een hartritmestoornis of een lekkende hartklep. Volgens de richtlijn moeten mensen met hartfalen zout beperken tot 5 à 6 gram per dag. Toch bestaat er discussie over het nut van dat advies.

Internationale onderzoekers gingen in 6 verschillende landen (Australië, Canada, Chili, Colombia, Mexico en Nieuw-Zeeland) na of een zoutarm dieet zinvol is voor mensen met een milde tot ernstige vorm van hartfalen. Aan het onderzoek namen 806 volwassenen (van wie 2/3 mannen) deel. De gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Alle deelnemers leden bij de start van de studie aan hartfalen en werden hiervoor behandeld. Ze werden willekeurig ingedeeld in twee groepen:

  • De interventiegroep (397 deelnemers) kreeg een zoutarm dieet voorgeschreven.
    • Ze kregen gedurende 12 maanden heel wat begeleiding om dit goed in de praktijk te brengen.
    • Hun zoutinname daalde van 5,7 gram naar 4 gram per dag.
  • De controlegroep (409 deelnemers) kreeg enkel het advies om hun zoutinname te beperken.
    • De deelnemers werden hier niet extra in ondersteund.
    • Hun zoutinname daalde lichtjes van 5,3 gram naar 5,2 gram per dag.

Gedurende een periode van 12 maanden registreerden de onderzoekers hoeveel deelnemers met hartproblemen opgenomen werden in het ziekenhuis of overleden. In de interventiegroep ging het over 15% van de deelnemers, tegenover 17% in de controlegroep.

De auteurs concluderen dat een zoutbeperking de kans op een hart- of vaatprobleem niet verkleint. De levenskwaliteit van de deelnemers leek wel licht verbeterd en ze leken minder snel klachten te hebben.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat je, als je een hart- of vaatziekte hebt, je je zoutinname het best beperkt tot 3 gram per dag. Zowel de Amerikaanse als de Europese Hartvereniging raadt aan om je zoutinname te beperken tot 5 à 6 gram per dag bij hartfalen. Dat komt overeen met de aanbeveling voor de algemene bevolking in België. Beide zeggen er wel meteen bij dat de wetenschappelijke onderbouw van deze aanbeveling laag is, en dat er meer onderzoek nodig is.

Deze nieuwe studie kan daartoe bijdragen: er waren redelijk wat deelnemers en de interventie duurde langer dan gebruikelijk. Net zoals andere studies toont deze aan dat de positieve effecten van een zoutbeperking waarschijnlijk beperkt zijn. Het zou geen invloed hebben op toekomstige hart- en vaatziekten, maar mogelijk wel een bescheiden positief effect op levenskwaliteit.

Conclusie

De tijd van de strenge zoutbeperking bij mild en ernstig hartfalen is voorbij. Het lijkt niet zinvol om je zoutinname bij hartfalen strenger te beperken dan wat voor de gezonde bevolking geldt (5 à 6 gram per dag). Volgens een nieuwe internationale studie zou het de kans op een hart- en vaatprobleem, zoals een hartinfarct of beroerte, niet verkleinen, maar mogelijk wel de levenskwaliteit lichtjes verbeteren.