Helpt bestaande reumamedicatie in de strijd tegen covid-19-infectie?

Vandaag start een grote Belgische studie om na te gaan of medicatie die nu gebruikt wordt bij de behandeling van reuma een overmatige ontstekingsreactie bij een covid-19-infectie kan afremmen en zo de longschade kan beperken. 

Ongeveer een vijfde van de covid-19-patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, kan onvoldoende zuurstof opnemen in het bloed en krijgt last van kortademigheid en verwardheid. In de longen speelt zich een overdreven reactie van het afweersysteem af. Die leidt tot ontsteking en ernstige longschade. 

De ontsteking wordt in gang gezet door cytokinen, ontstekingsstoffen, die ook bij reuma en jicht een belangrijke rol spelen. ‘Onderzoek in China en Italië toont aan dat cytokinen verhoogd aanwezig zijn bij mensen die beademd worden op intensieve zorgen,’ zegt prof. dr. Bart Lambrecht, longarts aan het UZ Gent, onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en coördinator van de studie. ‘Soms zijn die cytokinen zo hoog aanwezig dat we zelfs spreken van een ‘cytokinestorm’.’

Vandaag starten het UZ Gent, het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) en VIB in negen Belgische centra een onderzoek om na te gaan of het vroeg opstarten van anti-cytokinetherapie de overmatige ontstekingsreactie en verdere longschade kan afremmen en patiënten kan behoeden van een opname op de afdeling intensieve zorg. 

In de studie krijgen 342 patiënten met een ernstige covid-19-infectie en een beginnende cytokinestormgeneesmiddelen die normaal gezien alleen voor de behandeling van ernstige reuma worden terugbetaald. Een groep controlepatiënten krijgt alleen de huidige standaardbehandeling. ‘De studies uit het buitenland tonen aan dat tot 75 procent van de patiënten met deze ernstige vorm van covid-19 een gunstig effect vertoont op de reumamedicatie, maar er werd niet vergeleken met standaardbehandeling’, vertelt prof. Lambrecht. ‘We willen ook uitzoeken welke van de reumamedicatie het best werkt en of combinatietherapie misschien beter is.’