Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor resistente darmbacteriën

10 januari 2012 door Eos-redactie
Resistente CPE-bacteriën in Belgische ziekenhuizen.

De Hoge Gezondheidsraad in België waarschuwt voor de verspreiding van CPE-bacteriën in de Belgische ziekenhuizen.

Die bacteriën (voluit: Carbapenemase producerende enterobacteriën) zijn tegen de meeste antibiotica bestand, meldt de Hoge Gezondheidsraad in een advies op de website van FOD Volksgezondheid. Op dit moment werken alleen nog de antibiotica colistine, en soms tigecycline of aztreonam. Daarom noemt de raad de opgang van de bacterie verontrustend.

Tijdens de eerste tien maanden van 2011 werden in drie ziekenhuizen epidemieën (als er steeds meer gevallen worden gevonden) en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE vastgesteld. Daardoor dreigt de bacterie, die uit Griekenland, Pakistan en de Balkanlanden ons land is binnengekomen, zich in ons land verder te verspreiden te worden. In het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam zijn vorig jaar van de 115 geïnfecteerden 28 patiënten overleden, waarbij voor drie van de gevallen de besmetting zeer waarschijnlijk de doodsoorzaak was. 'Veel ziekenhuizen, ook hier, zijn nog niet klaar voor een dergelijke uitbraak', zegt microbioloog Herman Goossens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen op Radio 1.

De komende tien à vijftien jaar zijn we vooral op preventie aangewezen. De raad dringt dan ook aan op snelle en accurate maatregelen. Risicopatiënten moeten systematisch opgespoord worden en besmette patiënten moeten in een individuele kamer geïsoleerd worden. Verder moet er ook een centraal registratiesysteem ontwikkeld worden dat onder meer door het nationaal referentiecentrum voor resistente enterobacteriën gecoördineerd wordt.

Een groep experts werkt onder auspiciën van de Hoge Gezondheidsraad ook nationale aanbevelingen uit over hoe de verspreiding van dergelijke bacteriën in Belgische ziekenhuizen bestreden kan worden.