Keizersnede verhoogt kans op autisme en ADHD

Kinderen die met een keizersnede geboren zijn hebben meer kans op autisme en ADHD dan kinderen die via de natuurlijke weg geboren zijn.

Wetenschappers van onder meer het Karolinska-instituut in Stockholm voerden een zogenoemde meta-analyse uit om tot dat besluit te komen. Bij een meta-analyse worden de resultaten van meerdere studies samengenomen om een betere conclusie over het onderwerp te kunnen trekken. 

De Zweedse onderzoekers bestudeerden 61 eerdere onderzoeken die gegevens van in totaal ruim 20 miljoen geboortes uit 19 verschillende landen bevatten. Uit de analyse bleek dat kinderen die met een keizersnede geboren waren een grotere kans hadden om zowel autisme als ADHD te ontwikkelen in vergelijking met kinderen die via de natuurlijke weg ter wereld kwamen.

De onderzoekers keken ook naar andere aandoeningen waaronder eetstoornissen, obsessief compulsieve stoornis (OCD) en leerproblemen. De kans hierop bleek niet afhankelijk van de manier waarop het kind geboren was. 

Het aantal keizersneden groeit wereldwijd. Keizersneden komen ook steeds vaker voor zonder dat daar een medische reden voor is. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke redenen er nog meer zijn om op een keizersnede over te gaan. Hoe het kan dat een keizersnede de kans op autisme en ADHD verhoogt, is nog onduidelijk. Een keizersnede is hoe dan ook niet zonder risico. Eerdere studies toonden al aan dat een keizersnede onder meer gelinkt is aan astma, allergieën, obesitas en diabetes. Mogelijk krijgt de baby via de natuurlijke weg meer goede bacteriën van de moeder mee die nodig zijn voor het immuunsysteem van het baby’tje. Hoe het precies kan dat kinderen die via een keizersnede geboren worden meer kans hebben om autisme of ADHD te ontwikkelen moet nog verder onderzocht worden. 

De bevindingen zijn gepubliceerd in JAMA Network Open.