Gezondheid

Medicijnen op basis van hout

Nieuw productieproces maakt de aanmaak van geneesmiddelen efficiënter en duurzamer. 

Geneesmiddelen bevatten meestal complexe organische moleculen. Die worden in meerdere stappen gemaakt op basis van basischemicaliën die op hun beurt worden afgeleid van ruwe olie. Het probleem daarbij is dat de oliereserves beperkt zijn: aan het huidige ontginningstempo zullen de bestaande olievoorraden binnen vijftig jaar uitgeput zijn. Bovendien is de op fossiele grondstoffen gebaseerde industrie een belangrijke bron van broeikasgassen. 

"Ze slaagden er al in om twee belangrijke kankermedicijnen te maken vanuit de uit hout afgeleide anilines: Gefitinib en Erlotinib die gebruikt worden bij chemotherapie voor long- en andere kankers"

De onderzoeksgroep van prof. Bert Maes van de UAntwerpen ontwikkelde een alternatief proces om geneesmiddelen te produceren. Ze vertrokken daarvoor van lignineolie die uit hout kan worden gehaald via een methode ontwikkeld door de onderzoeksgroep van prof. Bert Sels van de KULeuven. De onderzoekers wisten uit lignineolie specifieke anilines te produceren. Anilines zijn een belangrijke klasse tussenproducten voor de vervaardiging van onder andere geneesmiddelen, landbouwchemicaliën, kleurstoffen en polymeren. Ze slaagden er zo al in om twee belangrijke kankermedicijnen te maken vanuit de uit hout afgeleide anilines: Gefitinib en Erlotinib die gebruikt worden bij chemotherapie voor long- en andere kankers. 

Slagen de onderzoekers van de KULeuven erin om lignineolie op grote schaal uit hout te produceren, dan kan voor de productie van deze geneesmiddelen alvast een verschuiving gebeuren van fossiele naar hernieuwbare koolstofbronnen. Ook andere belangrijke producten zullen op termijn uit hout kunnen bekomen worden.