Neen, pasta en wit brood maken niet depressief

19 augustus 2015 door GEW

Vrouwen na de menopauze die veel geraffineerde producten eten, zoals wit brood en pasta, worden vaker depressief. Dat melden Amerikaanse onderzoekers.

Vrouwen na de menopauze die veel geraffineerde producten eten, zoals wit brood en pasta, worden vaker depressief. Dat melden Amerikaanse onderzoekers.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers analyseerden gegevens van 69.954 vrouwen tussen 50 en 79 jaar die zich tussen 1994 en 1998 aanmeldden in 40 medische centra in de VS(1). Alle dames vulden bij aanvang van de studie een uitgebreide vragenlijst in over hun eetgewoontes. Daaruit berekenden de onderzoekers hoeveel vezels en hoeveel producten met een hoge glycemische index de vrouwen consumeerden.

De glycemische index geeft een idee hoe snel de suikerconcentratie in het bloed stijgt wanneer je een suikerrijk product eet (2). Groenten en fruit hebben bijvoorbeeld een lage glycemische index, terwijl witte pasta, wit brood, ontbijtgranen of koekjes een hoge glycemische index hebben.

Drie jaar na de start werd een depressie-evaluatieschaal voorgelegd aan alle deelneemsters. Ze geeft aan in hoeverre iemand met depressieve gevoelens kampt. De analyse van alle verzamelde gegevens leert dat vrouwen die veel producten met een hoge glycemische index nuttigen, vaker overgewicht hebben, roken, minder fysiek actief zijn, behoren tot een lagere socio-economische klasse, meer vet eten en weinig groenten en fruit. Deze groep was 1,23 keer vaker depressief na drie jaar opvolging in vergelijking met de groep die weinig producten at met een hoge glycemische index. Wie veel groenten en fruit at, was na drie jaar minder vaak depressief.

De onderzoekers besluiten dat een eetpatroon met veel geraffineerde producten, genre wit brood en pasta, bij postmenopauzale vrouwen het risico op een depressie kan verhogen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier om een observatieonderzoek. Dat betekent dat het gevonden verband daarom geen oorzakelijk verband is. Het lijkt ook weinig waarschijnlijk dat pasta of witte boterhammen op zich depressief maken. Het is wel zo dat wie voortdurend ongezond eet, en daar hoort ook het frequent eten van producten met een hoge glycemische index bij, zich minder goed voelt. Daarover is al heel wat inkt gevloeid.

Deze studie heeft als sterkte dat het om een zeer groot aantal mensen gaat, maar er zijn ook belangrijke beperkingen. Er werden bijvoorbeeld geen diagnosen voor depressie gesteld, de onderzoekers baseerden zich op vragenlijsten die de deelneemsters invulden. De groep is vrij eenzijdig: allemaal oudere dames. Dezelfde bedenking geldt voor de voedselvragenlijst: die werd slechts één keer ingevuld, bij de start van de studie.

Conclusie

Als je in een sombere bui bent, ligt het waarschijnlijk niet aan de spaghetti die je daags voordien gegeten hebt. Deze studie vindt dat oudere vrouwen die veel geraffineerde producten consumeren, na drie jaar iets vaker depressief zijn. Of dat aan de producten ligt, is niet aangetoond.

Referenties

(1) Gangwisch JE, et al. High glycemic index diet as a risk factor for depression: analyses from the Women’s Health Initiative. American Journal of Clinical Nutrition. Published June 24 2015

(2) http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/glycemische-index.aspx