Nieuwe piste voor behandeling huidkanker

22 juli 2012 door Eos-redactie

Vlaamse onderzoekers hebben een nieuwe piste gevonden om de agressieve huidkanker melanoom te behandelen.

Vlaamse onderzoekers hebben een nieuwe piste gevonden om de agressieve huidkanker melanoom te behandelen. Ze publiceren erover in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

Melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker en is één van de meest agressieve tumortypes die bestaan. Behandeling is bijzonder moeilijk omdat melanomen meestal resistent zijn tegen de conventionele chemotherapeutica. Onderzoekers Agnieszka Gembarska en Chris Marine (VIB/KU Leuven) ontdekten nu een mogelijke nieuwe behandeling door interactie tussen het eiwit MDM4 en de tumorsuppressor p53 tegen te werken.

Tumorsuppressoren zijn eiwitten in het lichaam die de vorming van kanker tegenwerken. Mutaties in het p53-gen leiden tot diverse kankertypes. Maar bij melanomen vindt men zelden of nooit mutaties in p53. Vermoedelijk hebben melanomen een alternatieve manier om de werking van p53 te omzeilen.

Het eiwit MDM4 heeft een negatieve invloed op de werking van p53, en is al jarenlang de wetenschappelijke focus van de onderzoekers. Agnieszka Gembarska en Chris Marine hebben nu aangetoond dat melanomen veel meer van het eiwit MDM4 bevatten dan gewone cellen. De onderzoekers verhinderden de interactie tussen MDM4 en p53 in melanomacellen, en konden zo de werking van p53 herstellen.

‘Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het heel belangrijk dat we hebben kunnen bewijzen dat p53 een sleutelrol speelt in de vorming van melanomen’, verduidelijkt Chris Marine. ‘Maar dit onderzoek biedt ook perspectieven om de bestaande behandelingsstrategieën voor melanomen te optimaliseren. De huidige behandeling met BRAF-inhibitoren heeft positieve effecten bij zowat 80% van de patiënten, maar velen hervallen na een paar maanden. Wij hebben misschien een manier ontdekt om dit herval te voorkomen.’