Olympische spelen zijn gezond

16 mei 2012 door Eos-redactie

Onderzoek bevestigt relatie tussen luchtvervuiling en risico op hart- en vaatziekten.

Naar aanleiding van de Olympische spelen van 2008 in Peking gingen fabrieken dicht en werd het verkeer aan banden gelegd om de luchtkwaliteit voor de atleten te verbeteren. Die maatregelen hadden een duidelijk aantoonbaar effect, melden Chinese en Amerikaanse wetenschappers.

De wetenschappers onderzochten 125 jonge, gezonde proefpersonen voor, in en na de periode waarin de milieumaatregelen werden genomen. Omdat uit eerder epidemiologisch onderzoek al is gebleken dat er een verband is tussen de luchtvervuiling in een gebied en het risico op hart- en vaatziekten, richtten ze zich daarbij vooral op parameters die een rol spelen bij die aandoeningen.

Ze stelden vast dat de concentratie van een aantal eiwitten in het bloed die een rol spelen bij de bloedstolling gevoelig daalde tijdens de spelen, om erna opnieuw significant te stijgen.

Volgens de onderzoekers bevestigt dat niet alleen dat luchtvervuiling het risico op hart- en vaatproblemen verhoogt, maar ook dat een aanpak van het probleem onmiddellijk vruchten afwerpt.